INTERNEES LIST

Sl No. Name Reg No.
1 JEENSTUD BS 7425
2 CHRISTANT LEO 7424
3 RAJA LAKSHMI 7426
4 SUGAVANESHWARAN 7448
5 PERUMAL 7450
6 MOHAMMED ANAS 7451
7 REMYA J 7457
8 ANJITHA 7465
9 MARY SHALINI 7459
10 BERLIN SUJI 7458
11 LAKSHMI 7464
12 JINISHA 7462
13 DEENA 7461
14 SELA GANESH 7449
15 NISHA 7466
16 SHANMUGA PRIYA 7467
17 JEYANTHI 7475
18 KAVYA SRI 7463
19 DHANASEGARI 4760
20 YUVARAJ 7476
21 SRIDAR 7495
22 ANTO BASH 7523
23 AHAKYA M.S 7522
24 ANNIE.S.RAJAN 7521